Sveikas, pavasari!

   Po tris savaites trukusių mūšių atėjo laikas paskutinei kovai – superfinalui. Šį penktadienį gimnazijos aktų salėje stebėjome tikrą karą. Trys chorai superfinalistai – IIE ,,111 plytų‘‘ , IID ,,xDkai‘‘ ir IIIAB ,,Janenene‘‘ – susirėmė paskutinį kartą. Prieš visų superfinalo chorų pasirodymus gimnaziją pradžiugino Mykolo Biržiškos gimnazijos, Tuskulėnų gimnazijos, ,,Saulės‘‘ privačios gimnazijos ir Abraomo Kulviečio klasikinės gimnazijos bendro ,,Bičiulystės‘‘ choro pasirodymas. Po žadą atimančio gimnazijų bendro choro pasirodymo superfinalo chorai parodė viską, ką išmoko bei pakeitė būtent paskutinei kovai. Išlieję visą savo prakaitą ir ekspresyviomis emocijomis pripildę salę jie paliko nuostabų įspūdį ne tik žiūrovams, bet ir gerbiamiems komisijos nariams.

   Visų laukti rezultatai buvo paskelbti iš karto po praeitų metų ,,Chorų karų‘‘ laimėtojų – dabartinės IIIA choro – pasirodymo. Ketvirtąją vietą laimėjo į superfinalą nepatekęs IIB choras ,,B kvadratu‘‘ , trečiąją vietą užėmė IIIAB choras, antrąją – IID choras, na o šiuos „Chorų karus“ laimėjo IIE choras ,,111 plytų“.

   Sveikiname ne tik nugalėtojus, bet ir visus, dalyvavusius ,,Chorų karuose“! Visų mylimas ir gerbiamas gimnazijos direktorius sakė: „Gaila, kad vėl karo kirvį iškasime tik kitais metais!“ Taigi susitikime kitais metais!

 

 

Irtautė Gutauskaitė, II b klasės gimnazistė,

 

Nuotraukos Ievos Baliasinovaitės, II a klasės gimnazistės

 

 

 

 

 

„Chorų karų“ superfinalas 2016

II e – nugalėtoja
III a, b
II d
III a, b
II e
III a, b
II e
II e
II e
II e
II e
III b Justas ir Mantas
II e
II a, b
II e
III a, b
II d
II d
II d
II d
II b
III a, b
III a, b
III b
Nugalėtojai – II e 20160422
II d – II vieta 20160422
III a, b – 2016 III vieta
Geriausia chorvedė – Patricija II d
Bičiulystė 20160422
III a – 2015 nugalėtojai 20160422
III a – 2015 nugalėtojai 20160422

Sveikas, pavasari!

Sveiki, „Chorų karų 2017“ chorvedžiai, choristai, instrumentalistai, solistai, dailininkai, sirgaliai!

Nenupasakojamą džiugeną dvidešimtą gimtadienį švenčiančiai gimnazijai dovanojo MBG moksleiviai . Daug chaoso, jaunatviško šurmulio, moksleiviškų rietenų, paukščių ginčą primenančio triukšmo, vėliau dainingai skambančių melodijų, raibų genių tuksenimo, lietaus barbeninimo, perkūnijos trenksmų, net pavasarinio žaibo ir pro jį neriančio lėktuvo gausmo, aborigeniškų šauksmų, gražių dainų, šypsenų, daug daug plojimų  ir ovacijų vieni kitiems, gimnazijos bendruomenei ir kiekvienas sau dovanojo gimnazistai dalyvaudami jau šeštuose „Chorų karuose“.
  Pradėkim nuo pradžių:

Septyni iš pirmokų,

     septyni iš antrokų,

          vienas jungtinis trečiaklasių choras

              pradėjo kovą dainomis ir ritmais pačių sukurtais.

Pridėjo liaudies dainą,

     dar ir pasirinktą pasaulio kompozitoriaus šedevrą,

          susigalvojo aranžuotes, kūrė šūkius chorui nuostabius...

Minutės, valandos, savaitės dienos lėkė greitai...

Štai! Kovo 15 – trečiadienis –tapo atsakinga diena!

Septyni chorai, rodos, pasiruošę tylomis į sceną ėjo.

Filmukas apie chorą, šūkis, liaudies ir pasaulio muzikos daina –

Repertuaras, kurį pasirinko klasė kiekviena.

IIa – „Begėdžiai“ .., padainavo žemaitišką „Pempel...“,

Dar „Kastanedos“ – jie „Sombrero“ pasirinko ir ritmavo.

IIb– iš karto liaudiškai namo panoro,

mat, „Eisim , broleliai, namo “ dainuoti ėmė, grojo..,

Ir „Rondo“ grupės „Margaritą“ padainavo.

IIc– „Entuziastai“ – pradžioje gražu klausytis buvo:

Kiek ginčų ir dainų keitimo buvo!

Kaip „Kolorado vabalai“ jie zujo, pykosi ir repetavo,

Tačiau pritrūko „parako“ ir laiko!

O IId kankino klausimas „Kas vyksta?“-

Klausytojai pamatė ir išgirdo švelniai jų atliekamą „Baltą varnelę“ -

daina pradžiugino visus.

 Pridėjo linksmą „Kanapėlę“, gerą ritmą –

Trečia vieta pagal balus atrankoje yra!

IIe – „Vis dar bebalsiai“ – jie tokie nuo pernai metų,

Tačiau paprieštarauti galima tikrai:

Ir su balsais, ir jau daugiau suaugę,

Ir moka grot, kalbėtis nori – jau gerai!

IIf – „4 neužteks“ jiems ir gana!

Jie „Apie meilę šiandien nekalbėsim“ ir

„I‘ll make a man out of you“ dainavo subtiliai

Ir II vietą pelnė klasių chorų būryje.

Gaila, iki finalo to parako nebeužteko...

Tikroji „Dangaus armija“ - IIg  nugriaudė!

„Imagine Dragons“ – „Radioactive“

juos atvedė su „mėlynom lazdom“ į superfinalą!

Stipru! Šaunu, jaunatviška ir tikra –

Tikiu energijos netrūks ir kitąmet!

                               Kavo 16 – jau ketvirtadienis. Dainuoja MBG jauniausieji!

Ia– tai „Kosmoso žvaigždynai“!

Jų lūpose suskambo liaudiška daina – „Čiūta čiūtoji“-

Ritmas, papuoštas šešioliktinėmis ir natomis su taškeliu.

Ib – „SomBrerai“ – jau kai dėjo! – Tai mažai nepasirodė!

Atlaikė įtampą ir į finalą ristele nubėgo su daina.

Ic – „Y-tartini“ -  įtartinai ir paslaptingai scenoje dainavo

„Rhythm inside“ ir liaudies dainą, fleita ir gitara pritardami.

Id – pareiškė rimtą pareiškimą, dainuodami lietuviškai su ugnele,

„Arkadijus ir kiti“ jie pasivadino – istorija šios klasės

 „Chorų karuose“ tikrai dar nebaigta!

Ie – pamiršo ką pamiršo, net pavadinimas jų „Pamiršau“!

Liaudies daina „Sodauto“,

O ritmas „Ir šitą pamiršau“...

If– „Tikididžiau“ – dainavo patriotiškai, ritmavo – faršiškai, bet nuotaikingai.

Ig – pasivadino mistiškąja „K“.

Labai spalvingai, nuotaikingai ir smagiai jie sudainavo „Lemon tree“,

Paberdami visiems daug šypsenų ir pozityvo! Ačiū!

Priėjom prie jungtinio trečiaklasių būrio –

Čia parako, energijos, jausmų ir tikro džiugesio netrūksta niekada!

Kompanija šauni, bet jie tiek pavargę,

kad choro pavadinimas pasako viską:

„Pažadink, kai man bloga“...

Brolyti mielas, kai jie dėjo ritmą!

Nuo „kamulia-kamulia“ iki „rėkiančios pelytės“!

Pridėjo savo aranžuotą „Sudija“,

Vėliau smagiai „Karalių lopšinę“ ištransliavo –

papirko jie žiūrovą ir klausytoją iškart!

 

     Dienelių keletas visiems giliam atsikvėpimui teko...

Bet tai nereiškia, kad repetuoti nereikėjo įtemptai!

Kovo 20 diena – pirmadienis. „Chorų karų 2017“ pusfinalis.

Septyni! Ne! Aštuoni chorai pasirodė čia!

Smagu, kad dvyliktokės žavios

Pradžiugino mus pasirodymu savu.

Grupė merginų „15 denų“ sutartinę,

Vėliau Avril Lavigne „Girlfriend“

Ir specialiai vaikinams „Mokinukių“ – „Klasioką“ padainavo.

Buvo jautru, labai juokinga ir smagu! Tiesiog dėkoju!

Lekiame pirmyn!

Trečiokai „Pažadink kai man bloga“

 pusfinalyje dar ir smagiai „Keistuolių“ „Karalių lopšinę“ ištransliavo –

papirko jie žiūrovą ir klausytoją iškart!

Ib, IIg, IId, Id, IIf, Ig  – visa eilė dalyvių,

Bet krito keturi – ne biržiškiečiai, o klasių chorai keturi!

Iki trečiadienio – kovo 22 gimnazija netilo – repetavo!

Ir štai finalas! Dalyvauja chorai keturi!

Ib, Id, IIg ir trečiaklasiai...

Naujiena pasirodyme svarbi –

Chorų vadovų mūšis! Kas kaip tik išmano!

Ir pasiteisino!

Kokie visi jie žavūs, drąsūs ir sumanūs,

Be galo talentingi, saviti, spalvingi!

O pasirodymai visų – labai geri ir gražūs.

Rytojaus dieną – kovo 23

Simono Daukanto giimnazijoje – „Nenusigąsk, tai aš!“

I b Laurynas Bertulis – pelnė solistų grupėj pirmą vietą,

Padėjo jam Lukrecija su Ugne – sveikinam visi!

Toliau – superfinalas chorų!

Čia laukia „blic“ turnyras,

Du kūriniai, choro filmukas,

Kaip ir kituose turuose – griežta žiuri!

Per „blic‘ą“ ekstra klasę demonstravo chorai!

Nustebino visi:

Per minutes septynias, na, gal dešimt –

Sukūrė tris dainas – visas apie gimnaziją – žavu!

Tada žiuri, klausytojai turėjo darbo:

vieni – skaičiuoti, o kiti – balsuot balsu!

Sudėjus visus už – paskelbėm:

„Chorų karus 2017“ laimėjo,

Nugalėtojų pereinamą taurę,

Ką tik iš spaustuvės atvežtą šviežią,

„Chorų karų“ 2017/2018 m. kalendorių

Ir „Šakotį“ gauna...

Prieš tai šakotį, kalendorių ir plojimus gavo Id,

Taip pat šakotį, kalendorių ir plojimus gavo IIg,

Ir „Šakotį“ gavo – trečiokų choras – jiems visiems garsus VALIO!!!

 

 

 

 

                                                                       Nuoširdžiai

                                                                                           muzikos mokytoja

                                                                                                                     Daiva Merkienė

2017-03-24

Chorų karai 2017
Chorų karai 2017
Chorų karai 2017
Chorų karai 2017
Chorų karai 2017
Chorų karai 2017
Chorų karai 2017
Chorų karai 2017
Chorų karai 2017
Chorų karai 2017
Chorų karai 2017
Chorų karai 2017
Chorų karai 2017
Chorų karai 2017
Chorų karai 2017
Chorų karai 2017
Chorų karai 2017
Chorų karai 2017
Chorų karai 2017
Chorų karai 2017

MBG „Chorų karų“ pusfinalis

   Pavasariui įpusėjus mūsų gimnazijoje vyksta vienas laukiamiausių renginių – „Chorų karai“. Praėjus pirmokų ir antrokų atrankoms, į pusfinalį pateko geriausiai pasirodę  chorai :  IG ,,Mes‘‘ , IIIAB ,,Janenene‘‘ , IIB ,,B2‘‘ , IIC 319 pasimatymas‘‘ , IID ,,xDkai‘‘, IIE ,,111 plytų‘‘, IIF ,,Fa‘‘  ir IIG ,,Super G‘‘. Scenoje vyko tikras karas – visos klasės buvo labai gerai pasiruošusios, tačiau į finalą galėjo patekti tik 4 patys geriausi. Po sunkios kovos pagaliau buvo paskelbti ilgai laukti rezultatai – finale pasirodys IIIAB, IIB,IID ir IIE chorai! Nekantriai laukiame finalo, kuriame prisidės dar viena rungtis – chorvedžių pasirodymai. Dėkojame visiems pasirodžiusiems chorams ir laukiame visų palaikymo jau šį ketvirtadienį MBG „Chorų karų finale!

 

Irtautė Gutauskaitė, II b klasės gimnazistė